Ambassade de France en Arménie

Բենիամին Ժամկոչյանի անվան Երևանի թիվ 119 ավագ դպրոցի երկլեզվյա ֆրանկոֆոն բաժինը հայկական ուսումնական ծրագրով դասավանդվող ֆրանկոֆոն բաժին է 10-ից 12-րդ դասարանների համար:

Այն ստեղծվել է 2013թ. հունիսի 19-ին Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության և ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության միջև կնքված համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում, համաձայն ՀՀ կառավարության 2011թ. հուլիսի 21-ի որոշման, ըստ որի բացառության կարգով թույլատրվում է հայկական ուսումնական հաստատությունում կազմակերպել օտար լեզվով դասավանդում:

Թիվ 119 դպրոցի երկլեզվյա բաժինը հնարավորություն է տալիս հայկական ուսումնական ծրագրով պաշտոնապես հաստատված, նախատեսվող ֆրանսերենի ժամերից բացի կազմակերպել ֆրանսերեն լեզվով պատմության և աշխարհագրության լրացուցիչ դասաընթացներ շաբաթական 5ակադեմիական /45 րոպե/ ժամ :     

Արտգործնախարարության և Ֆրանսիական ինստիտուտի կողմից 2016թ. իրականացրած ուսումնասիրության տվյալների համաձայն աշխարհի մոտ 50 երկրների ֆրանսիական երկլեզու բաժիններում սովորում է շուրջ 1,7 մլն աշակերտ:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ http://www.institutfrancais.com/sites/default/files/enquete-enseignement-bilingue-web.pdf