Ambassade de France en Arménie
25 Սեպտեմբեր 2018

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի և համագործակցության բաժինը զբաղվում է ֆրանսերենի, ֆրանսիական մշակույթի և մտքի տարածման և խթանման հարցերով: Բազմաթիվ միջոցառումների (համերգներ, ֆիլմերի ցուցադրություններ, համաժողովներ, ցուցահանդեսներ …) աջակցելու միջոցով մշակույթի և համագործակցության բաժինն իր օժանդակությունն է ցուցաբերում գործընկերային ծրագրերին` արվեստի, հանրակրթության, բարձրագույն կրթության, գիտության, բանավեճերի կազմակերպման, տեխնիկական և ապակենտրոնացված համագործակցության, սպորտի, զարգացման և քաղաքացիական հասարակության աջակցության բնագավառներում:

Ֆրանսիայի դեսպանության https://am.ambafrance.org  պաշտոնական կայքը և  www.culturefrance.am մշակությային կայքը, դեսպանատան սոցիալական էջերի հետ միասին, նպատակ ունեն ներկայացնելու դեսպանության մշակութային գործունեությունը, ինչպես նաև վերջինիս հայաստանյան օպերատորներին և գործընկերներին :