Ambassade de France en Arménie

Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանության մշակույթի և համագործակցության բաժինը, Դեսպանության լեզվամշակութային օպերատորի հետ համատեղ, զբաղվում է ֆրանսերենի տարածման և ուսուցման խթանման հարցերով, ինչպես նաև  Ֆրանսիայի և Հայաստանի միջև բոլոր ոլորտներում (հանրակրթություն, բարձրագույն կրթություն, ժառանգություն, առողջապահություն և այլն) համագործակցության նախագծերի ներդրմամբ և վերահսկողությամբ: Այս բաժինն իր օժանդակությունն է ցուցաբերում գործընկերային ծրագրերին` արվեստի, հանրակրթության, բարձրագույն կրթության, գիտության, բանավեճերի կազմակերպման, տեխնիկական և ապակենտրոնացված համագործակցության, սպորտի, ինչպես նաև քաղաքացիական հասարակության զարգացման բնագավառներում:

2022 թվականի հունվարի 17-ի Ֆրանսիայի կառավարության միջգերատեսչական որոշմամբ  Հայաստանում ստեղծվել է Ֆրանսիական ինստիտուտ։ Ֆրանսիայի դեսպանությունն այսուհետ ունի լիարժեք մշակութային օպերատոր՝ իրականացնելու և ընդլայնելու իր գործունեությունը մշակույթի և համագործակցության ոլորտներում։

2023թ․ Ֆրանկոֆոնիայի օրերին հենց Ֆրանսիական ինստիտուտն առաջին անգամ ապահովեց Ֆրանսիայի դեսպանության մշակութային ծրագրի իրագործումը։